ridge

ridges
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till ridge

Ordet ridge har 7 betydelser

 • Inom arkitektur
 • Inom byggnadskonst
 • Inom geologi
 • Inom kläder
 • Inom anatomi
 • Inom meteorologi
 • Inom jordbruk
arkitektur
byggnadskonst
geologi
kläder
anatomi
meteorologi
jordbruk

Vad betyder ridge inom arkitektur ?

a beam laid along the ridge of a roof; provides attachment for upper end of rafters

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Synonymer till ridge (inom arkitektur)

Möjliga synonymer till ridge (inom arkitektur)

Ordet ridge inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska
 • nock  [ arkitektur ]

Ordet ridge inom geologi

a long narrow natural elevation or striation

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Synonymer till ridge (inom geologi)

Möjliga synonymer till ridge (inom geologi)

Ordet ridge inom kläder

any long raised strip

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till ridge (inom kläder)

Ordet ridge inom anatomi

a long narrow range of hills

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till ridge (inom anatomi)

Möjliga synonymer till ridge (inom anatomi)

Ordet ridge inom meteorologi

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Ordet ridge inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Diskussion om ordet ridge

 • malin_landfors - 2009-11-06

  räfflad

ridge

ridge
ridged
ridged
Verb

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Hur används ordet ridge

 • ""The land ridges towards the South""
 • "He ridged the roof"

Ordet ridge har 6 betydelser

 • Inom generell
 • Inom jordbruk
 • Inom jordbruk
 • Inom sjöfart
 • Inom typografi
 • Inom byggnadskonst
generell
jordbruk
jordbruk
sjöfart
typografi
byggnadskonst

Vad betyder ridge inom generell ?

extend in ridges:

Översättningar (inom generell)

Ordet ridge inom jordbruk

plough alternate strips by throwing the furrow onto an unploughed strip

Översättningar (inom jordbruk)

Ordet ridge inom jordbruk

spade into alternate ridges and troughs, of soil

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska
 • kupa  [ trädgårdskonst ]

Möjliga synonymer till ridge (inom jordbruk)

Ordet ridge inom sjöfart

water

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till ridge (inom sjöfart)

Ordet ridge inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Möjliga synonymer till ridge (inom typografi)

Ordet ridge inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska
 • resa  [ bildligt ]

Möjliga synonymer till ridge (inom byggnadskonst)

Diskussion om ordet ridge