ridge

ridges
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet ridge har 7 betydelser

 • Inom arkitektur
 • Inom byggnadskonst
 • Inom geologi
 • Inom kläder
 • Inom anatomi
 • Inom meteorologi
 • Inom jordbruk
arkitektur
byggnadskonst
geologi
kläder
anatomi
meteorologi
jordbruk

Vad betyder ridge inom arkitektur ?

a beam laid along the ridge of a roof; provides attachment for upper end of rafters

Översättningar

Svenska

Synonymer till ridge

Möjliga synonymer till ridge

Ordet ridge inom byggnadskonst

Översättningar

Svenska
 • nock  [ arkitektur ]

Ordet ridge inom geologi

a long narrow natural elevation or striation

Översättningar

Svenska

Synonymer till ridge

Möjliga synonymer till ridge

Ordet ridge inom kläder

any long raised strip

Översättningar

Möjliga synonymer till ridge

Ordet ridge inom anatomi

a long narrow range of hills

Översättningar

Svenska

Synonymer till ridge

Möjliga synonymer till ridge

Ordet ridge inom meteorologi

Översättningar

Svenska

Ordet ridge inom jordbruk

Översättningar

Svenska

ridge

ridge
ridged
ridged
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet ridge

 • ""The land ridges towards the South""
 • "He ridged the roof"

Ordet ridge har 6 betydelser

 • Inom generell
 • Inom jordbruk
 • Inom jordbruk
 • Inom sjöfart
 • Inom måleri
 • Inom byggnadskonst
generell
jordbruk
jordbruk
sjöfart
måleri
byggnadskonst

Vad betyder ridge inom generell ?

extend in ridges:

Översättningar

Ordet ridge inom jordbruk

plough alternate strips by throwing the furrow onto an unploughed strip

Översättningar

Ordet ridge inom jordbruk

spade into alternate ridges and troughs, of soil

Översättningar

Svenska
 • kupa  [ trädgårdskonst ]

Möjliga synonymer till ridge

Ordet ridge inom sjöfart

water

Översättningar

Möjliga synonymer till ridge

Ordet ridge inom måleri

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till ridge

Ordet ridge inom byggnadskonst

Översättningar

Svenska
 • resa  [ bildligt ]

Möjliga synonymer till ridge