stripe

stripe
striped
striped
Verb

Översättningar

Vad betyder stripe inom zoologi ?

mark with stripes

Översättningar

Möjliga synonymer till stripe

stripe

stripes
Substantiv

Översättningar

Ordet stripe har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom kläder
  • Inom teknik
  • Inom militärväsen
generell
kläder
teknik
militärväsen

Ordet stripe inom generell

Ordet stripe inom kläder

a marking of a different color or texture from the background

Översättningar

Synonymer till stripe

Möjliga synonymer till stripe

Ordet stripe inom teknik

Översättningar

Synonymer till stripe

Ordet stripe inom militärväsen

a piece of braid, usually on the sleeve, indicating military rank or length of service

Översättningar

Synonymer till stripe