band

bandet
band
banden
Substantiv [t]

Översättningar

Fotograf: Dirk Ingo Franke

Hur böjs ordet band på svenska?

Obestämd singular: band
Bestämd singular: bandet
Obestämd plural: band
Bestämd plural: banden

Hur används ordet band

 • "Ett blått silkesband"
 • "Rolling Stones är troligen en av de nest berömda banden i världen"
 • "TV och FM-radiobandet"
 • "Ett band rövare"
 • "Att knyta hymens band"
 • "Bandet som hör till Arméstyrkornas medalj"
 • "Han knöt upp presenten med ett band"
 • "Ett skrivmaskinsband"
 • "Knyt ett gult band runt det gamla ekträdet"
 • "Hon bar ett band i sitt hår"
 • "En bandspelare"
 • "Inspelningen gjordes på ett magnetband."
 • "Mor- och farföräldrar, vår länk till det förgångna"
 • "Hennes andra memoarvolym"
 • "Riddaren hade satt dit järnband på sin sköld för att göra det starkare"
 • "Vänskapsband"
 • "Det fanns ett starkt band mellan dem"
 • "Bandet mellan fäder och barn"
 • "Blodsband"
 • "Familjeband"
 • "Min bror var det enda bandet jag hade till Sverige"
 • "Hon lade band på sin aptit"
 • "Banden håller ihop tunnorna"
 • "Djuren tvingades att hoppa genom flammande band"
 • "Dra bandet runt seglet en andra gång"
 • "Den unga damen bar ett blå band i sitt pudrade hår"

Ordet band har 14 betydelser

 • Inom textil
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom kläder
 • Inom teknik
 • Inom snickeri
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom fordon
 • Inom matematik
 • Inom snickeri
 • Inom generell
textil
generell
bildligt
kläder
teknik
snickeri
ekonomi
generell
generell
teknik
fordon
matematik
snickeri
generell

Vad betyder band inom textil ?

Fotograf: Dirk Ingo Franke
textil, musikgrupp och tjuvar

Översättningar

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom generell

Översättningar

Ordet band inom bildligt

oftast abstrakt betydelse, känslobetonat

Översättningar

Ordet band inom kläder

Översättningar

Engelska

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom teknik

sjöfart, beslagsband, används för att surra ett segel

Översättningar

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom snickeri

förbindelse, ofta känslobetonat

Översättningar

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom ekonomi

lay restraint, lägga band på

Översättningar

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom generell

Översättningar

Engelska
 • bar  [ allmänt ]

Ordet band inom generell

Översättningar

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom teknik

Översättningar

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom fordon

länk

Översättningar

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom matematik

bunden bok

Översättningar

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom snickeri

Översättningar

Engelska

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band

 • nar [ snickeri ]
 • regel [ byggnadskonst ]

Relaterat till band

arkitektur

Ordet band inom generell

band

bands
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet band

 • "TV and FM Radio Band"
 • "A band of robbers"
 • "To join in Hymen's bands"
 • "A blue silk band"

Ordet band har 9 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom teknik
 • Inom tobaksrökning
 • Inom musik
 • Inom gymnastik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
 • Inom astronomi
 • Inom generell
fåglar
teknik
tobaksrökning
musik
gymnastik
ALLMÄNT
generell
astronomi
generell

Vad betyder band inom fåglar ?

band of radio frequencies for e.g. transmitting a TV signal;

Översättningar

Svenska
 • band  [ textil ]

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom teknik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom tobaksrökning

Översättningar

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom musik

The Rolling Stones are probably one of the most famous bands in the world

Översättningar

Svenska

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom gymnastik

Översättningar

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom ALLMÄNT

a strip or stripe of a contrasting color or material

Översättningar

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom generell

something elongated that is worn around the body or one of the limbs

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom astronomi

Översättningar

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom generell

put around something to hold it together, i.e, cigar

Översättningar

Möjliga synonymer till band

 • band [ tobacco smoking ]

band

band
banded
banded
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet band har 3 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom amerikansk engelska, fåglar
 • Inom sömnad
kemi
amerikansk engelska, fåglar
sömnad

Vad betyder band inom kemi ?

bind or tie together, as with a band

Översättningar

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom amerikansk engelska fåglar

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till band

Ordet band inom sömnad

Översättningar

Svenska

Synonymer till band

Möjliga synonymer till band