band

bandet
band
banden
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till band

Hur böjs ordet band på svenska?

Obestämd singular: band
Bestämd singular: bandet
Obestämd plural: band
Bestämd plural: banden

Hur används ordet band

 • "Att knyta hymens band"
 • "Ett band rövare"
 • "TV och FM-radiobandet"
 • "Rolling Stones är troligen en av de nest berömda banden i världen"
 • "Ett blått silkesband"
 • "Hon bar ett band i sitt hår"
 • "Knyt ett gult band runt det gamla ekträdet"
 • "Ett skrivmaskinsband"
 • "Han knöt upp presenten med ett band"
 • "Bandet som hör till Arméstyrkornas medalj"
 • "Inspelningen gjordes på ett magnetband."
 • "En bandspelare"
 • "Mor- och farföräldrar, vår länk till det förgångna"
 • "Hennes andra memoarvolym"
 • "Riddaren hade satt dit järnband på sin sköld för att göra det starkare"
 • "Bandet mellan fäder och barn"
 • "Det fanns ett starkt band mellan dem"
 • "Vänskapsband"
 • "Min bror var det enda bandet jag hade till Sverige"
 • "Familjeband"
 • "Blodsband"
 • "Hon lade band på sin aptit"
 • "Banden håller ihop tunnorna"
 • "Djuren tvingades att hoppa genom flammande band"
 • "Dra bandet runt seglet en andra gång"
 • "Den unga damen bar ett blå band i sitt pudrade hår"

Ordet band har 11 betydelser

 • Inom textil
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom kläder
 • Inom teknik
 • Inom snickeri
 • Inom ekonomi
 • Inom teknik
 • Inom fordon
 • Inom matematik
 • Inom snickeri
textil
generell
bildligt
kläder
teknik
snickeri
ekonomi
teknik
fordon
matematik
snickeri

Vad betyder band inom textil ?

textil, musikgrupp och tjuvar

Översättningar (inom textil)

Synonymer till band (inom textil)

Möjliga synonymer till band (inom textil)

Möjliga synonymer till band (inom textil)

Ordet band inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

(inom generell)

Möjliga synonymer till band (inom generell)

Ordet band inom bildligt

oftast abstrakt betydelse, känslobetonat

Översättningar (inom bildligt)

Ordet band inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Engelska

Synonymer till band (inom kläder)

Möjliga synonymer till band (inom kläder)

Ordet band inom teknik

sjöfart, beslagsband, används för att surra ett segel

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till band (inom teknik)

Ordet band inom snickeri

förbindelse, ofta känslobetonat

Översättningar (inom snickeri)

Synonymer till band (inom snickeri)

Möjliga synonymer till band (inom snickeri)

Ordet band inom ekonomi

lay restraint, lägga band på

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till band (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till band (inom ekonomi)

Ordet band inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till band (inom teknik)

Ordet band inom fordon

länk

Översättningar (inom fordon)

Synonymer till band (inom fordon)

Möjliga synonymer till band (inom fordon)

Ordet band inom matematik

bunden bok

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till band (inom matematik)

Ordet band inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Engelska

Synonymer till band (inom snickeri)

Möjliga synonymer till band (inom snickeri)

 • nar [ snickeri ]
 • regel [ byggnadskonst ]

Relaterat till band (inom snickeri)

arkitektur

Diskussion om ordet band

band

bands
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet band

 • "TV and FM Radio Band"
 • "A band of robbers"
 • "To join in Hymen's bands"
 • "A blue silk band"

Ordet band har 9 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom teknik
 • Inom tobaksrökning
 • Inom musik
 • Inom gymnastik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom fåglar
 • Inom astronomi
 • Inom generell
teknik
teknik
tobaksrökning
musik
gymnastik
ALLMÄNT
fåglar
astronomi
generell

Vad betyder band inom teknik ?

band of radio frequencies for e.g. transmitting a TV signal;

Översättningar (inom teknik)

Svenska
 • band  [ textil ]

Synonymer till band (inom teknik)

Möjliga synonymer till band (inom teknik)

Ordet band inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till band (inom teknik)

Ordet band inom tobaksrökning

Översättningar (inom tobaksrökning)

Möjliga synonymer till band (inom tobaksrökning)

Ordet band inom musik

The Rolling Stones are probably one of the most famous bands in the world

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till band (inom musik)

Möjliga synonymer till band (inom musik)

Ordet band inom gymnastik

Översättningar (inom gymnastik)

Synonymer till band (inom gymnastik)

Möjliga synonymer till band (inom gymnastik)

Ordet band inom ALLMÄNT

a strip or stripe of a contrasting color or material

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till band (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till band (inom ALLMÄNT)

Ordet band inom fåglar

something elongated that is worn around the body or one of the limbs

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till band (inom fåglar)

Ordet band inom astronomi

Översättningar (inom astronomi)

Synonymer till band (inom astronomi)

Möjliga synonymer till band (inom astronomi)

Ordet band inom generell

put around something to hold it together, i.e, cigar

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till band (inom generell)

 • band [ tobacco smoking ]

Diskussion om ordet band

band

band
banded
banded
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till band (inom generell)

Ordet band har 3 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom amerikansk engelska, fåglar
 • Inom sömnad
kemi
amerikansk engelska, fåglar
sömnad

Vad betyder band inom kemi ?

bind or tie together, as with a band

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till band (inom kemi)

Ordet band inom amerikansk engelska, fåglar

Översättningar (inom amerikansk engelska, fåglar)

Svenska

Möjliga synonymer till band (inom amerikansk engelska, fåglar)

Ordet band inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Synonymer till band (inom sömnad)

Möjliga synonymer till band (inom sömnad)

Diskussion om ordet band