stycke

stycket
stycken
styckena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till stycke

Hur böjs ordet stycke på svenska?

Obestämd singular: stycke
Bestämd singular: stycket
Obestämd plural: stycken
Bestämd plural: styckena

Hur används ordet stycke

 • "ett musikstycke"
 • "ett stycke i dur"
 • "ett juvelsmycke"
 • "lätt som en plätt; en kakbit"
 • "en degklump"
 • "dålig nyhet"
 • "Ett stycke sällsam industrihistoria rullas upp."
 • "I sin senaste bok tar han sig en närmare titt på ett till stora delar okänt stycke industrihistoria."
 • "Ett stycke unik varvshistoria"
 • "Historien var den vanliga : hon ägde ett stycke skog, blev pådyvlad ett företagsabonnemang och nekades att ångra sig."
 • "Höljet är i ett stycke metall, svart eller silver."
 • "Kreissaal beskrivs av ägarna som ” ett stycke levande barkultur ” tack vare sin minimalistiska arkitektur med bevarade sandstensväggar iklädda sparsmakad fotokonst."
 • "Koreografduon Ildance, Lee Brummer och Israel Aloni, gör tvärtom i sitt nya stycke för Regionteater västs dansare."
 • "Ett stycke levande facebook-konversation med rytmiska LOL, hahaha och annat bekant ur cybervokabulären sätter tempo och intressesfär."
 • "Att bolaget, när Eric överlämnade VD-skapet till sin och Agnetas son, Fabian, hade mångdubblat sitt värde och var väl positionerat inför framtiden är ett stycke näringslivshistoria."
 • "– Min musik flödar nog på samma sätt som ett klassiskt stycke gör, snarare än som ett popstycke, säger Amina Hocine."
 • "Hon hänvisar då även till ett stycke i Socialdemokraternas budget där det står att barn och unga ska ha en giftfri vardag."
 • "I en arbetsplatsolycka för femton år sedan bröts Håkans rygg när han fick ett flera ton tungt stycke till en gaffeltruck över sig."
 • "Men Bo Wessman föredrar att skapa dem själv ur ett stycke trä."
 • "Men Bo Wessman föredrar att skapa dem själv ur ett stycke trä."
 • "Föreställningen handlar om frihet och i klippet visar deltagarna ett stycke av dansuppvisningen."
 • "När man hade lärt sig att spela ett stycke någorlunda bra så ville han att man skulle dansa samtidigt, skrattar Malcom McNab."
 • "För det är ett stycke teaterhistoria som nu går i graven, inte bara Gävles utan Sveriges."
 • "– Det här är en kulturskatt, ett stycke svensk filmhistoria med ljud och bild, säger Tommie Hildman vid Filmarkivet i Grängesberg."
 • "Den händelsen utspelade sig på en adress bara ett stycke från den adress där Jimmy Bäckman vid försvinnandet bodde på Högberget i Ludvika."
 • "För flera år sen flyttade Lindberg tillbaka till Gagnef och nu har han alltså skrivit ett helt nytt stycke, som ska uruppföras av Dalasinfoniettan, där flera av musikerna själva är spelmän."

Ordet stycke har 14 betydelser

 • Inom politik
 • Inom litteratur
 • Inom musik, litteratur
 • Inom generell
 • Inom geologi
 • Inom typografi
 • Inom data
 • Inom textil
 • Inom allmänt
 • Inom vardagligt
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom spel
 • Inom teknik
 • Inom teater
politik
litteratur
musik, litteratur
generell
geologi
typografi
data
textil
allmänt
vardagligt
ALLMÄNT
spel
teknik
teater

Vad betyder stycke inom politik ?

avskild del av något helt som har sönderdelats eller ska sönderdelas (brödstycke, köttstycke, trästycke, tygstycke)

Översättningar (inom politik)

Synonymer till stycke (inom politik)

Möjliga synonymer till stycke (inom politik)

Vanlig betydelse av ordet stycke inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till stycke (inom litteratur)

Möjliga synonymer till stycke (inom litteratur)

Ordet stycke inom musik, litteratur

Översättningar (inom musik, litteratur)

Engelska

Synonymer till stycke (inom musik, litteratur)

 • pjäs [ litteratur, teater ]

Möjliga synonymer till stycke (inom musik, litteratur)

Ordet stycke inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

(inom generell)

Synonymer till stycke (inom generell)

Uttryck till stycke (inom generell)

Möjliga synonymer till stycke (inom generell)

Möjliga synonymer till stycke (inom generell)

Ordet stycke inom geologi

lösryckt stycke

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till stycke (inom geologi)

Möjliga synonymer till stycke (inom geologi)

Ordet stycke inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till stycke (inom typografi)

Ordet stycke inom data

Översättningar (inom data)

Engelska

Synonymer till stycke (inom data)

Möjliga synonymer till stycke (inom data)

Ordet stycke inom textil

Synonymer till stycke (inom textil)

Möjliga synonymer till stycke (inom textil)

Ordet stycke inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till stycke (inom allmänt)

Möjliga synonymer till stycke (inom allmänt)

Ordet stycke inom vardagligt

tjock bit

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet stycke inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till stycke (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till stycke (inom ALLMÄNT)

Ordet stycke inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till stycke (inom spel)

Möjliga synonymer till stycke (inom spel)

Ordet stycke inom teknik

Möjliga synonymer till stycke (inom teknik)

Ordet stycke inom teater

Möjliga synonymer till stycke (inom teater)

Diskussion om ordet stycke

 • Johannamlundell - 2009-07-20

  Stycke och stycken kan även betyda 1. del, avsnitt 2. antal exemplar, enheter