fara

far
for
farit
Verb

Översättningar

Synonymer till fara

Hur böjs ordet fara på svenska?

Presens: far
Preteritum: for
Supinum: farit

Hur används ordet fara

  • "Enligt socialtjänstlagen ska unga som misstänks fara illa utredas inom fyra månader och det ska följas upp var sjätte vecka."
  • "– Det är ingen fara för patienterna att vistas i lokalerna men för alla medarbetare ska få en varaktig god arbetsmiljö behöver olika saker åtgärdas omgående, säger Per Johansson."
  • "Det hela hände den 10 september men anmäldes inte till polisen förr än igår och rubriceras som ett framkallande av fara för annan."
  • "Nu polisanmäler Trafikverket händelserna, som kan vara en stor fara."
  • "– Vi fick ut dem och det är ingen fara så länge de inte utsätts för värme, säger Magnus Kärvhag."
  • "Den berusade 69-åring som greps tidigt på tisdagsmorgonen misstänkt för misshandel och framkallande av fara för annan, är nu satt på fri fot."
  • "Dioxinundantaget inte i fara"
  • "– Vi fick under hela förra året beskedet från gymnasie- och utbildningsnämnden att det inte var någon fara med ekonomin och när året var slut så stod vi inför ett stort minus."
  • "Segelbåten låg dess bättre vid kaj och efter länspumpning är den nu utom fara."
  • "Denna gången var det ingen fara för liv eller hus."

Vad betyder fara inom bildligt ?

utsatthet för eventuell skada eller smärta; risk för mycket negativ och skadlig utveckling

Relaterat till fara

riktning

rörelse

landresa

hastighet

avgång

Diskussion om ordet fara

fars

farsen
farser
farserna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet fars på svenska?

Obestämd singular: fars
Bestämd singular: farsen
Obestämd plural: farser
Bestämd plural: farserna

Vad betyder fars inom teater ?

Fotograf: Wikipedia
en sorts komedi med huvudvikten på de tekniska förvecklingarna

Möjliga synonymer till fars

Relaterat till fars

teater

löjlighet

förlustelse

oviktighet

kvickhet

avbild

gladlynthet

Diskussion om ordet fars