stickord

stickordet
stickord
stickorden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
  • entry  [ lingvistik ]

Hur böjs ordet stickord på svenska?

Obestämd singular: stickord
Bestämd singular: stickordet
Obestämd plural: stickord
Bestämd plural: stickorden

Hur används ordet stickord

  • "” Den kan blossa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla."

Vad betyder stickord inom lingvistik ?

om det sista ordet i en replik såsom signal till annan skådespelare att falla in eller replikera

Översättningar

Engelska
  • entry  [ lingvistik ]

Möjliga synonymer till stickord

Relaterat till stickord

beteckning

ohövlighet

bespottning

ogillande

tvedräkt

missaktning

kvickhet

information

obehag

kraftyttring