stickord

stickordet
stickord
stickorden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
  • entry  [ lingvistik ]

Hur böjs ordet stickord på svenska?

Obestämd singular: stickord
Bestämd singular: stickordet
Obestämd plural: stickord
Bestämd plural: stickorden

Hur används ordet stickord

  • "” Den kan blossa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla."

Vad betyder stickord inom lingvistik ?

om det sista ordet i en replik såsom signal till annan skådespelare att falla in eller replikera

Möjliga synonymer till stickord

Relaterat till stickord

beteckning

ohövlighet

bespottning

ogillande

tvedräkt

kvickhet

missaktning

information

obehag

kraftyttring

Diskussion om ordet stickord