lärostrid

lärostriden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Diskussion om ordet lärostrid