split

spliten
spliter
spliterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet split på svenska?

Obestämd singular: split
Bestämd singular: spliten
Obestämd plural: spliter
Bestämd plural: spliterna

Hur används ordet split

 • "Hon har bra teknik, bra split vision och bra spelförståelse."
 • "På liknande sätt har Kovács tidigare valt att tala till kommuninvånarna i bland annat filmen ” The Epic split ”."
 • "– Därför ska vi göra vår plikt och stå upp mot intoleranta och antidemokratiska krafter, som försöker göra skillnad på människa och människa, som försöker slå split bland grannar och vänner."
 • "Lifvendal : ” Har behövt stå i split ”"
 • "När det stora partiet har gått ned i en ” split ” under långt tid med att försöka hålla både Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna tillfredsställda – de har ju ljumskvärk!"
 • "Men split screen gillades"
 • "– En del av påverkansoperationerna, i den mån de pågår, handlar ju om att så split och destabilisera våra system."
 • "Teknikstrul sinkade omvänd split"
 • "Kursen på Ericssonaktien steg i dag till cirka 80 kronor sedan bolaget genomfört den så kallade omvända split som stämman beslutade om i våras."
 • "Anledningen är att Ericsson då genom- för den sk omvända split som stämman i våras beslutade om."

Vad betyder split inom matematik ?

Fotograf: Wikipedia
splittring, tvedräkt; oenighet som leder till missämja

Översättningar

Engelska

Synonymer till split

Möjliga synonymer till split

Relaterat till split

oordning

motstånd

oenighet

strid

splittring

tvedräkt

motsättning

olikhet

split

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet split

 • "after the thunderstorm we found a tree with a split trunk"
 • "split between love and hate"
 • "we bought split logs for the fireplace"
 • "they tore big juicy chunks from the heart of the split watermelon"

Vad betyder split inom ALLMÄNT ?

being divided or separated broken or burst apart longitudinally (especially of wood) cut or ripped longitudinally with the grain

Översättningar

Svenska

Synonymer till split

Möjliga synonymer till split

split

splits
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet split

 • "he demanded his split before they disbanded"
 • "he inserted the wedge into a split in the log"
 • "she ordered a Banana Split with lots of extra chocolate syrup"
 • "he was winning until he got a split in the tenth frame"
 • "they announced a two-for-one split of the common stock"

Ordet split har 7 betydelser

 • Inom kultur
 • Inom ekonomi
 • Inom nedsättande
 • Inom mat
 • Inom sport och fritid
 • Inom aktier
 • Inom religion
kultur
ekonomi
nedsättande
mat
sport och fritid
aktier
religion

Vad betyder split inom kultur ?

extending the legs at right angles to the trunks (one in front and the other in back)

Översättningar

Ordet split inom ekonomi

a promised or claimed share of loot or money

Översättningar

Synonymer till split

Möjliga synonymer till split

Ordet split inom nedsättande

a lengthwise crack in wood

Översättningar

Möjliga synonymer till split

Ordet split inom mat

a dessert of sliced fruit and ice cream covered with whipped cream and cherries and nuts

Översättningar

Möjliga synonymer till split

Ordet split inom sport och fritid

(tenpin bowling) a divided formation of pins left standing after the first bowl

Översättningar

Möjliga synonymer till split

Ordet split inom aktier

an increase in the number of outstanding shares of a corporation without changing the shareholders' equity

Översättningar

Synonymer till split

Möjliga synonymer till split

Ordet split inom religion

Översättningar

Synonymer till split

Möjliga synonymer till split

split

split
split
split
Verb

Översättningar

Hur används ordet split

 • "My friend and I split up"

Ordet split har 6 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom aktier
 • Inom generell
 • Inom generell
bildligt
matematik
generell
aktier
generell
generell

Ordet split inom bildligt

Översättningar

Synonymer till split

Möjliga synonymer till split

Ordet split inom matematik

Synonymer till split

Möjliga synonymer till split

Ordet split inom generell

Synonymer till split

Ordet split inom aktier

Synonymer till split

Ordet split inom generell

Ordet split inom generell

Synonymer till split