gape

gapes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet gape har 2 betydelser

  • Inom gruvdrift
  • Inom generell
gruvdrift
generell

Ordet gape inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Möjliga synonymer till gape (inom gruvdrift)

Ordet gape inom generell

an expression of open-mouthed astonishment

a stare of amazement (usually with the mouth open)

Diskussion om ordet gape

  • - 2018-03-09

    förvånad

gape

gape
gaped
gaped
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till gape (inom generell)

Ordet gape har 3 betydelser

  • Inom titel
  • Inom rymdmått
  • Inom generell
titel
rymdmått
generell

Ordet gape inom titel

Översättningar (inom titel)

Svenska

Synonymer till gape (inom titel)

Möjliga synonymer till gape (inom titel)

Ordet gape inom rymdmått

stirra på någon dumt

Översättningar (inom rymdmått)

Möjliga synonymer till gape (inom rymdmått)

Ordet gape inom generell

be wide open

Översättningar (inom generell)

Synonymer till gape (inom generell)

Uttryck till gape (inom generell)

Möjliga synonymer till gape (inom generell)

Diskussion om ordet gape