gob

gob
gobbed
gobbed
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet gob har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom gruvdrift
vardagligt
gruvdrift

Vad betyder gob inom vardagligt ?

spotta mycket

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till gob (inom vardagligt)

Ordet gob inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Möjliga synonymer till gob (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet gob

gob

gobs
Substantiv

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Synonymer till gob (inom gruvdrift)

Ordet gob har 4 betydelser

  • Inom slang
  • Inom slang
  • Inom amerikansk engelska, slang
  • Inom sjöfart
slang
slang
amerikansk engelska, slang
sjöfart

Vad betyder gob inom slang ?

pengar

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till gob (inom slang)

Ordet gob inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till gob (inom slang)

Ordet gob inom amerikansk engelska, slang

Översättningar (inom amerikansk engelska, slang)

Ordet gob inom sjöfart

Synonymer till gob (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till gob (inom sjöfart)

Diskussion om ordet gob