cob

cobs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet cob har 5 betydelser

  • Inom mat
  • Inom botanik
  • Inom generell
  • Inom fåglar
  • Inom gruvdrift
mat
botanik
generell
fåglar
gruvdrift

Ordet cob inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska
  • kolv  [ botanik ]
  • majskolv  [ botanik, mat, grönsaker ]

Möjliga synonymer till cob (inom mat)

Ordet cob inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till cob (inom botanik)

Möjliga synonymer till cob (inom botanik)

Ordet cob inom generell

stocky short-legged harness horse

adult male swan

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet cob inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till cob (inom fåglar)

Möjliga synonymer till cob (inom fåglar)

Ordet cob inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till cob (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet cob

COB

Substantiv

Översättningar (inom gruvdrift)

Svenska

Synonymer till COB (inom gruvdrift)

Ordet COB har 2 betydelser

  • Inom internet
  • Inom förkortning, data
internet
förkortning, data

Vad betyder COB inom internet ?

vid chattning vanlig förkortning: Close of business

Översättningar (inom internet)

Svenska

Ordet COB inom förkortning, data

Chip On Board

Synonymer till COB (inom förkortning, data)

Diskussion om ordet COB