havstrut

havstruten
havstrutar
havstrutarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet havstrut på svenska?

Obestämd singular: havstrut
Bestämd singular: havstruten
Obestämd plural: havstrutar
Bestämd plural: havstrutarna

Hur används ordet havstrut

  • "Jörgen Hansson promenerade vid lokstallarna i Jönköping och hade hoppats få se silltrut eller havstrut, men stannade upp när han såg en fågel som var mindre än de andra."
  • "Framförallt fanns det skrattmås, fisktärna, gråtrut, fiskmås, havstrut och storskarv på öarna."
  • "Det handlar om en havstrut från Slite, en skrak från Fårösund samt en ringmärkt skarv och en brunand som hittats i Visby."
  • "– Vi har sett två havsörnar, och en havstrut som fångade en plattfisk, säger Uno, som alltid haft ett intresse av fåglar."
  • "Både mink, räv och fåglar som glada och havstrut äter äggen och ungarna."
  • "Bestånden av småskrake, gråtrut, skrattmås och havstrut har de senaste åren minskat i Mälaren"
  • "– I Björkfjärden, som är en stor, djup och klar fjärd mitt i Mälaren, är minskningen särskilt tydlig vad gäller småskrake, gråtrut och havstrut."
  • "Det gäller särskilt småskrake, skrattmås, gråtrut och havstrut."
  • "Länsstyrelsens inventering visar tydigt att småskrake och havstrut fortsätter att minska i hela området, liksom fiskmås och skrattmås som minskar för tredje året i rad."
  • "Särskilt för småskrake, skrattmås, gråtrut och havstrut."

Vad betyder havstrut inom fåglar ?

Fotograf: Wikipedia
Havstrut (Larus marinus) är en av de större arterna inom familjen måsfåglar och den största som häckar i Europa. https://sv.wikipedia.org/wiki/Havstrut

Diskussion om ordet havstrut