gnat

gnatet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till gnat

Vad betyder gnat inom data ?

gräl, käbbel

Möjliga synonymer till gnat

Relaterat till gnat

motiv

röst

befallning

missbelåtenhet

strid

tvedräkt

ljudupprepning

Diskussion om ordet gnat

gnat

gnats
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet gnat har 2 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom generell
luftfart
generell

Ordet gnat inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Möjliga synonymer till gnat (inom luftfart)

Ordet gnat inom generell

any of various small biting flies: midges; biting midges; black flies; sand flies

British usage

Diskussion om ordet gnat