missbelåtenhet

missbelåtenheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till missbelåtenhet

Hur används ordet missbelåtenhet

  • "Orsaken var, enligt kommunen, utbredd missbelåtenhet med hur skärgårdsanläggningen skötts."
  • "SVT Blekingenytt har i flera inslag berättat om båtägares och sommarturisters missbelåtenhet med hur bland annat servicen på Karön fungerat."
  • "Flera vittnar nu för SVT Blekinge om missbelåtenhet, frustration och att en tystnadskultur spridit sig i organisationen."
  • "Idag visade polisen sin frustration och missbelåtenhet i bland annat Linköping."
  • "De senaste åren har präglats av missbelåtenhet när det gäller hur gästhamnen och småbåtshamnarna har skötts, sedan ett privat företag tog över driften år 2009."

Vad betyder missbelåtenhet inom juridik ?

det att vara missbelåten

Möjliga synonymer till missbelåtenhet

Relaterat till missbelåtenhet

ogillande

ovilja

missbelåtenhet

ont

Diskussion om ordet missbelåtenhet