animositet

[anɪmɔsɪˈteːt]
animositeten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till animositet

Hur uttalas ordet animositet?

[anɪmɔsɪˈteːt]

Vad betyder animositet inom generell ?

fiendskap, stark ovilja, agg, hätskhet

Relaterat till animositet

ovilja

ovänskap

hat