animositet

[anɪmɔsɪˈteːt]
animositeten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till animositet

Hur uttalas ordet animositet?

[anɪmɔsɪˈteːt]

Vad betyder animositet inom generell ?

fiendskap, stark ovilja, agg, hätskhet

Relaterat till animositet

ovilja

ovänskap

hat

Diskussion om ordet animositet

  • - 2012-02-08

    motvilja,

  • - 2017-02-04

    ilska