agg

agget
agg
aggen
Substantiv [t]

Hur böjs ordet agg på svenska?

Obestämd singular: agg
Bestämd singular: agget
Obestämd plural: agg
Bestämd plural: aggen

Hur används ordet agg

 • "Eller så är det folk som inte är med i partiet längre, som kanske har agg och försöker skada någon, säger Björn Nurhadi ( SD )."
 • "Sven känner inte något agg mot de ungdomar som låg bakom trakasserierna."
 • "Det finns inget hat eller agg mellan spelarna, vilket är jätteviktigt för att gruppen ska fungera bra och kunna prestera, säger han."
 • "– Det är egentligen inget personligt agg mot näringsidkarna."
 • "I en kommentar till Blekingenytt säger chefen att han är lättad över dagens besked och att han inte hyser något agg mot kommunen utan att det är viss personer som motarbetat honom."
 • "Åklagaren ska bland annat ha somnat till vid flera tillfällen under huvudförhandlingen och visat personligt agg mot den tilltalade, enligt anmälaren."
 • "– Jag har inget agg mot klubben, väljer Dalkurd att flytta har jag inga synpunkter på det, det är en föreningsfråga, och fortsätter :"
 • "– Det är någon som har agg mot polisen som sticker hål på fyra däck, säger polisens presstalesperson Kenneth Johannesson."
 • "Jag hyser inget agg mot någon person i Moderaterna och jag kommer givetvis fortsätta mitt engagemang inom partiet även om det här kapitlet nu är avslutat."
 • "Hyser start agg mot SD:s politik"
 • "Eller så är det folk som inte är med i partiet längre, som kanske har agg och försöker skada någon, säger Björn Nurhadi ( SD )."
 • "Sven känner inte något agg mot de ungdomar som låg bakom trakasserierna."
 • "Det finns inget hat eller agg mellan spelarna, vilket är jätteviktigt för att gruppen ska fungera bra och kunna prestera, säger han."
 • "– Det är egentligen inget personligt agg mot näringsidkarna."
 • "I en kommentar till Blekingenytt säger chefen att han är lättad över dagens besked och att han inte hyser något agg mot kommunen utan att det är viss personer som motarbetat honom."
 • "Åklagaren ska bland annat ha somnat till vid flera tillfällen under huvudförhandlingen och visat personligt agg mot den tilltalade, enligt anmälaren."
 • "– Jag har inget agg mot klubben, väljer Dalkurd att flytta har jag inga synpunkter på det, det är en föreningsfråga, och fortsätter :"
 • "– Det är någon som har agg mot polisen som sticker hål på fyra däck, säger polisens presstalesperson Kenneth Johannesson."
 • "Jag hyser inget agg mot någon person i Moderaterna och jag kommer givetvis fortsätta mitt engagemang inom partiet även om det här kapitlet nu är avslutat."
 • "Hyser start agg mot SD:s politik"

Vad betyder agg inom vardagligt ?

Generellt: Aggression eller aggressivitet är ett angripande, utmanande eller fientligt beteende hos medlemmar av samma art som avser att orsaka smärta eller skada. Rovdjursbeteende mellan medlemmar av en art mot en annan beskrivs också som aggression. En annan definition är att aggression är ett beteende som avser öka en varelses sociala dominans i förhållande till en annan varelses dominerande position.[1] Aggression tar sig olika uttryck, och kan uttryckas fysiskt, psykiskt eller verbalt, samt direkt eller indirekt. https://sv.wikipedia.org/wiki/Aggression

Relaterat till agg

ovilja

illvilja

ovänskap

hat

Diskussion om ordet agg