irritation

irritationen
irritationer
irritationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till irritation

Hur böjs ordet irritation på svenska?

Obestämd singular: irritation
Bestämd singular: irritationen
Obestämd plural: irritationer
Bestämd plural: irritationerna

Hur används ordet irritation

 • "De har fått astma och irritation i slemhinnorna."
 • "Detta har väckt stor irritation i poliskåren."
 • "De har fått astma och irritation i slemhinnorna."
 • "Ett beslut som har väckt viss irritation hos flera av KHK-spelarna."
 • "Det har lett till att klubben släpat efter med pensionsutbetalningar till spelarna, vilket gör att Ledin-värvningen väcker irritation,"
 • "– Jag förstår att det kan uppstå en irritation om det är en och samma låt som vevas om och om igen."
 • "Han säger att många Maif-supportrar i går kände ” irritation ” över det som framkommit."
 • "Svårbegripliga, och på vissa ställen icke fungerande parkeringsautomater, skapade irritation bland de som ville köpa p-biljett eller månadskort."
 • "Flytten till Lyckeby har skapat irritation bland vissa föräldrar som fått längre till förskolan."
 • "– Vi fick klagomål på lukten och någon hade också upplevt en irritation i ögonen."

Diskussion om ordet irritation

irritation

irritations
Substantiv

Översättningar

Ordet irritation har 4 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom medicin
ålderdomlig
generell
ALLMÄNT
medicin

Ordet irritation inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till irritation (inom ålderdomlig)

Ordet irritation inom generell

the psychological state of being irritated or annoyed

Synonymer till irritation (inom generell)

Uttryck till irritation (inom generell)

Ord i uttryck för irritation (inom generell)

Ordet irritation inom ALLMÄNT

Synonymer till irritation (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till irritation (inom ALLMÄNT)

Ordet irritation inom medicin

Synonymer till irritation (inom medicin)

Möjliga synonymer till irritation (inom medicin)

Diskussion om ordet irritation