soreness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till soreness

Ordet soreness har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
medicin
ALLMÄNT
generell

Ordet soreness inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till soreness (inom medicin)

Ordet soreness inom ALLMÄNT

Synonymer till soreness (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till soreness (inom ALLMÄNT)

Ordet soreness inom generell

Synonymer till soreness (inom generell)

Möjliga synonymer till soreness (inom generell)

Diskussion om ordet soreness