rastlöshet

rastlösheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet rastlöshet

  • "Det är en tristess och rastlöshet innan skolorna börjar."
  • "Att vara inkvarterad på ett asylboende i Sverige kan vara en tid full av ovisshet, rastlöshet och väntan."
  • "Det har väl mer med en rastlöshet att göra, orkar inte fila på låtarna i all oändlighet."
  • "Det här i sin tur kan leda till rastlöshet och ökat utanförskap."
  • "Sedan vet jag inte vad jag skulle göra med min rastlöshet om jag inte hade tomtarna, säger Mona Karlsson."
  • "Hon väntar med viss rastlöshet på luftfartsverkets nya bullerkartor, och räknar med att bullermätningarna kommer att visa att det går att använda delar av fastighetsbeståndet som permanentboende."
  • "Kan det ha varit en sexuell läggning som inte fick levas ut, en rastlöshet som gjorde att hon inte kände sig hemma någonstans eller alkoholproblemen?"
  • "- Jag har definitivt en slags rotlöshet och rastlöshet men jobben är också väldigt utspridda och det gör det svårt att ha ett fast liv."
  • "Forskning visar att den också kan minska rastlöshet och göra oss mer sociala."
  • "Då är sommarens tävlingsperiod över och kanske uppstår en rastlöshet som skapar stress, säger Lina Roth."

Vad betyder rastlöshet inom ur ?

det att vara rastlös

Möjliga synonymer till rastlöshet

Relaterat till rastlöshet

skakning

omsorg

raskhet

arbetslust

ansträngning

rörelse

överkänslighet

ombytlighet

Diskussion om ordet rastlöshet