anstöt

anstöten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet anstöt

  • "– För att misstänkas för hets mot folkgrupp ska det inträffade väcka anstöt vilket det ju gjorde för de här personerna, säger Bengt Jeppson."
  • "Jag ångrar det nu, eftersom jag inte kunnat förutse att det skulle väcka en sådan anstöt, säger hon till BLT."
  • "Transportstyrelsen säger dock Nej till begäran, med motiveringen att skylten kan väcka anstöt eller medföra olägenheter."
  • "Sven-Åke Petters tillägger att det är viktigt att gemene man reagerar och meddelar polisen om man upptäcker något som väcker anstöt."
  • "Bynamn väckte anstöt – Lantmäteriet ändrar namnet"
  • "I Sverige får man ta ett nytt förnamn endast om namnet inte kan väcka anstöt, inte kan antas leda till obehag för bäraren, eller av annan anledning anses olämpligt som förnamn."
  • "Namnet Lucifer anses nämligen kunna väcka anstöt hos allmänheten."
  • "” Som förnamn får endast förvärvas ett namn som inte kan väcka anstöt, kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet eller av någon"
  • "– Det kan handla om att namnet väcker anstöt eller kan leda till obehag för bärararen, eller är ett varumärke som är skyddat, säger Ingegerd Widell, verksamhetsutvecklare på Skatteverket."
  • "I sitt avslag hänvisar Skatteverket till Namnlagen där det framgår att förnamn inte får godkännas om namnet kan väcka anstöt eller leda till obehag."

Vad betyder anstöt inom generell ?

kollision, numera endast i bildlig bemärkelse

Möjliga synonymer till anstöt

Möjliga synonymer till anstöt

Relaterat till anstöt

ovilja

skakning

nyhet

tvedräkt

ringaktning

misshag

hinder

Diskussion om ordet anstöt