förorening

föroreningen
föroreningar
föroreningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till förorening

Hur böjs ordet förorening på svenska?

Obestämd singular: förorening
Bestämd singular: föroreningen
Obestämd plural: föroreningar
Bestämd plural: föroreningarna

Hur används ordet förorening

 • "Men pengarna räcker inte långt, när det gäller att reparera skadorna av årtionden av förorening och överutnyttjande."
 • "Varför : Stor risk för förorening"
 • "För varje plats avgjordes vilken förorening som var den huvudsakliga."
 • "För varje plats avgjordes vilken förorening som var den huvudsakliga."
 • "Kräftpest, försurningar, förorening och konkurrens ses som de största orsakerna."
 • "Kadmium kan förekomma som förorening i mineralgödsel."
 • "10 ppm är det hygieniska värdet, vilket är det högsta godtagbar genomsnittshalt av en förorening i inandningsluften på en arbetsplats."
 • "Och om det berodde på en förorening så vore det rimligt att anta att det enbart skulle röra sig om samma typ av cancer eller sjukdom, inte olika som det är nu."
 • "Förhöjda halter kan tyda på en förorening från avföring i till exempel avlopp."
 • "Enligt strafföreläggandet har detta kunnat medföra en förorening som genom övergödningseffekter är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse."
 • "Och om det berodde på en förorening så vore det rimligt att anta att det enbart skulle röra sig om samma typ av cancer eller sjukdom, inte olika som det är nu."
 • "Förhöjda halter kan tyda på en förorening från avföring i till exempel avlopp."
 • "Enligt strafföreläggandet har detta kunnat medföra en förorening som genom övergödningseffekter är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse."
 • "Ibland kommer det fram en förorening som gör att jag måste skrota kniven."
 • "Sannolikt är det samma typ av förorening som nu dykt upp i Blekinge."
 • "Fiskeriverket har motsatt sig dumpningen på grund av risker för förorening och att bolaget inte visat att det går att lägga upp snön på land."
 • "Nu har Kustbevakningen inlett en förundersökning om misstänkt brott mot Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg."
 • "Det kan innebära en skadlig förorening och rubriceras därför som miljöbrott."
 • "Kommunen gissar att det handlade om en tillfällig förorening av djurspillning."
 • "Enligt Ulf Lundgren, som är miljöchef i Säters kommun, så är det inget fel på själva råvattnet, det rör sig istället om en ytlig förorening."

Vad betyder förorening inom miljövetenskap ?

oönskade partikel|partiklar eller ämnen (i ett medium där de knappast borde finnas och som eventuellt kan utgöra en fara för människor och miljö)

Möjliga synonymer till förorening

Relaterat till förorening

ringaktning

försämring

orenlighet

vanprydnad

Diskussion om ordet förorening