utspädning

utspädningen
utspädningar
utspädningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till utspädning

Hur böjs ordet utspädning på svenska?

Obestämd singular: utspädning
Bestämd singular: utspädningen
Obestämd plural: utspädningar
Bestämd plural: utspädningarna

Hur används ordet utspädning

  • "Johan Wallér pekar på att ökningen av antal apotek har lett till en utspädning av apotekens intäkter."
  • "Anralks kvarvarande innehav i Klarna motsvarar drygt 6 procent efter full utspädning, en aktiepost värd 399 miljoner kronor med nuvarande värdering."
  • "Han tillägger att man i dagsläget kan räkna med att befintliga aktieägare kommer att drabbas av en brutal utspädning av aktiens värde om nya ägare går in och räddar bolaget undan konkurs."
  • "Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2 155 ( 1 797 ) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till SEK 13,10 ( 10, 60 )."
  • "Det är Länsstyrelsen som bestämt ayy behovet av utspädning är så stort att bevattningsuttag från Vege å är olagliga."
  • "Det sker en utspädning när turneringen håller på i två veckor."
  • "Tingsrätten bedömer att kokainet efter utspädning skulle ha haft ett värde på cirka 250 miljoner kronor."
  • "Vi kommer att kunna mäta utsläppet av radioaktiva ämnen med väldigt känsliga instrument, men vi inte drabbas av några konsekvenser eftersom det blir så stor utspädning på vägen, säger Peter Hofvander utredare på"
  • "Under den tiden sker en viss utspädning av syran."
  • "En av de saker som sker i grödorna när halten koldioxid ökar är att upptaget av kväve, som bland annat behövs för att skapa protein, inte håller jämna steg med den allmänna tillväxten av grödan – och det sker ett slags utspädning av näringsämnena."

Diskussion om ordet utspädning