urlakning

urlakningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till urlakning

Hur används ordet urlakning

  • "Hetaste debatten rörde miljön, både riskerna för urlakning och storleken på slagghögen, ett sju kvadratkilometer stort och 20 meter högt berg, enligt en uträkning."
  • "På dammens botten finns anrikningssand med tungmetaller från kopparbrytningen som företaget tänker täcka och hålla fuktigt för att hindra urlakning."
  • "Ur slagghögarna sker alltid en urlakning av tungmetaller, som bland andra kadmium, bly och koppar."
  • "Umeåforskaren Lars Lövgrens forskning är en av pusselbitarna i försöken att hindra urlakning av giftiga tungmetaller från restavfallet."
  • "Det vi ska förhindra är att vattnet tränger igenom högen den dagen den svalnar och startar en urlakning av farliga tungmetaller."
  • "Risken finns att vattnet tränger igenom den dagen högen svalnar och startar en urlakning av farliga tungmetaller."
  • "Tidigare har tester bara gjorts i laboratoriemiljö, nu gör vi det i full skala och röntgar patienterna för att se om det är någon urlakning på gång."
  • "I slutet av 1800-talet tillverkade Alfred Nobel sprängmedel på platsen och under senare mitten av 1900-talet bedrev Atomenergi försök med urlakning av uran ur blyhaltigt skiffer."
  • "– Ja, orsaken till att vi inte sparat en kantzon är att vi har bedömt att miljökonsekvensen av att spara grov timmergran på åkanten är större genom risken för att det blåser ner och skapar vandringshinder och urlakning, säger Lars Emanuelsson som är distriktschef på Moelven."
  • "Västerbottens län har en sulfidrik berggrund, vilket innebär ökade risker för urlakning och spridning av tungmetaller till sjöar och vattendrag i samband med gruvverksamhet."

Vad betyder urlakning inom medicin ?

process för att tvätta bort oönskade ämnen ur livsmedel

Relaterat till urlakning

smältning

vatten

Diskussion om ordet urlakning