upptining

upptiningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet upptining

  • "De flesta handlade om förvaring och upptining av livsmedel i restaurangköken."
  • "Och sviterna efter en vinter i en bevattningsdamm kurerades genom långsam upptining."
  • "- Det beror på att sperman ska frysas i minst sex månader och därefter klara en upptining."
  • "Men nu är det alltså dags för upptining och en konsekvens av detta blir förmodligen att en del internkritiker tystnar."
  • "Det finns inga regler för hur mycket av innehållet som får försvinna vid upptining."
  • "Det frysta köttet från Nya Zeeland blev, efter upptining i Ica-butiken, märkt med svensk flagg."
  • "Efter upptining var hållbarheten två dagar."
  • "Något som saknades i större omfattning var anvisningen om att fisken inte bör frysas om efter upptining."
  • "Den uppstår när temperaturen pendlar runt nollan, så kallad nollgenomgång, med tillfrysning och upptining till följd."
  • "En kombination av regn, kyla och snö har gjort att snöröjning och upptining inte fungerar?"

Diskussion om ordet upptining