handvärmare

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet handvärmare

  • "Bland annat får man utrusta kör och musiker med extra ben-och handvärmare och ställa upp lite fler värmefläktar på scenen."
  • "Forskningen, som presenteras i Journal of Avian Biology, utfördes på blåmesungar vars bo- och kroppstemperatur samt vikt mättes kontinuerligt sedan boet hade värmts upp med hjälp av vanliga handvärmare."
  • "Dit hör en bra hjälm, kläder och kanske handvärmare att ha i handskarna."

Ordet handvärmare inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet handvärmare