skållning

skållningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet skållning

  • "Risken är alltså att ett barn som hamnat under strålen inte kan reagera tillräckligt snabbt för att undvika skållning."
  • "I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att händelserna är mycket allvarliga ur djurskyddssynpunkt – ” skållning och plockning skulle tillfoga en levande kyckling med känsel outhärdlig smärta ”."
  • "Sedan vidtar skållning och plockning av de döda kropparna som nästa steg i processen."
  • "Allvarligt skadad av skållning"
  • "I ett pressmeddelande skriver Livsmedelsverket att händelserna är mycket allvarliga ur djurskyddssynpunkt ” skållning och plockning skulle tillfoga en levande kyckling med känsel outhärdlig smärta ”."
  • "Scan anmält till åklagare för skållning"
  • "Två suggor skickades till skållning, efter bedövning men utan att först ha blivit ” stuckna ” – alltså avlivade med ett stick i halspulsådern."
  • "Mats Hedlund säger att det handlar om avvikelser i slaktprocessen, där man efter nedsövning misslyckats med avlivningen vilket gjort att fåglarna ” vid ett antal tillfällen ” gått till skållning medan de fortfarande levde."
  • "Förskola polisanmäld efter skållning"
  • "Den unge mannen dödades under stor smärta genom slag, knivhugg och skållning med het olja, och både tingsrätt och hovrätt ansåg att det var ett hedersmord."

Diskussion om ordet skållning