kokpunkt

kokpunkten
kokpunkter
kokpunkterna
Substantiv [n]
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet kokpunkt på svenska?

Obestämd singular: kokpunkt
Bestämd singular: kokpunkten
Obestämd plural: kokpunkter
Bestämd plural: kokpunkterna

Ordet kokpunkt har 3 betydelser

  • Inom fysik, kemi
  • Inom teknik
  • Inom bildligt
fysik, kemi
teknik
bildligt

Vad betyder kokpunkt inom fysik, kemi ?

Kokpunkten för ett ämne är den temperatur då vätskan kokar. Fysikaliskt sett säger man att kokpunkten är den temperatur då en vätskas ångtryck är lika stor som omgivningens tryck. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kokpunkt

Översättningar (inom fysik, kemi)

Möjliga synonymer till kokpunkt (inom fysik, kemi)

Ordet kokpunkt inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Ordet kokpunkt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Diskussion om ordet kokpunkt