eldslåga

eldslågan
eldslågor
eldslågorna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till eldslåga

Hur böjs ordet eldslåga på svenska?

Obestämd singular: eldslåga
Bestämd singular: eldslågan
Obestämd plural: eldslågor
Bestämd plural: eldslågorna

Hur används ordet eldslåga

  • "Under räddningstjänstens arbete slog ännu en eldslåga upp ur marken, men ingen skadades."
  • "De höll på att rengöra en silo när en explosion inträffade och orsakade en större eldslåga."
  • "Enligt polisen kan det har varit någon eldslåga som flammat upp i samband med att den har utlösts."
  • "Mörka brandmoln hotar uppe i luften och Sven Olov Karlsson tycker sig skymta en eldslåga."
  • "Det bidrog i sin tur til att en eldslåga flammade upp i spisfläkten."
  • "Men när en vaktmästare skulle kontrollera och ladda om small ett skott av, och följdes av en eldslåga och en tryckvåg."
  • "Räddningstjänsten har fått in samtal från invånare i Eskilstuna som är oroliga över den eldslåga som bildas när metan på Lilla Nybys återvinningscentral förbränns."
  • "Genom förbränningen bildas en kraftig eldslåga från en så kallad gasklocka."
  • "Ibland flammar en mindre eldslåga till och vattenstrålarna riktas om."
  • "– En eldslåga flammar uppåt, i 90 graders vinkel när det är vindstilla, i en uppförsbacke blir avståndet till marken kortare, det blir en snävare vinkel."

Diskussion om ordet eldslåga