krematorium

krematoriet
(-)
krematorierna
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet krematorium på svenska?

Obestämd singular: krematorium
Bestämd singular: krematoriet
Bestämd plural: krematorierna

Hur används ordet krematorium

  • "Det kan upplevas som obehagligt att lämna sitt husdjur vid ett krematorium."
  • "Kyrkogårdsenheten tvingas nu stoppa flera planer, bland annat ett miljöprojekt på Blekinges enda krematorium."
  • "Värmeåtervinning på krematorium"
  • "Vaktmästaren på S:t Lars krematorium i Bollnäs upptäckte rök i rummet där ugnen fanns."
  • "När det är tal om begravningar utan ceremoni menas att en kropp direkt förs från sjukhus till krematorium och att askan sprids eller begravs utan att anhöriga närvarar."
  • "En begravning där kroppen tas från bårhus direkt till krematorium är ett exempel på hur en ceremonilös begravning går till."
  • "Vårt team har följt med personalen på St Botvids krematorium i Huddinge, där man tvingats börja arbeta i olika skiftlag."
  • "Precis som i Gällivare måste en rökgasanläggning installeras i Kirunas krematorium innan verksamheten får återupptas."
  • "För många svenskar slutar livets resa på ett krematorium."
  • "– Husen blev ugnar och byn ett krematorium, det finns inga överlevande, säger den frivillige brandmannen Francisco Flores till"

Vad betyder krematorium inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
Ett krematorium (av latin cremo "förbränna", "bränna upp") är en anläggning för kremering (eldbegängelse), d.v.s. förbränning av stoftet efter en avliden person. En tidigare benämning har varit likbränningsanstalt. Krematorier är oftast inrymda i byggnader tillsammans med gravkapell. http://sv.wikipedia.org/wiki/Krematorium

Diskussion om ordet krematorium