boil

boil
boiled
boiled
Verb

Översättningar

Hur används ordet boil

  • "Water boils at 100 degrees Celsius"
  • "boil potatoes"
  • "boil this liquid until it evaporates"

Ordet boil har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom mat
medicin
generell
mat

Vad betyder boil inom medicin ?

come to the boiling point and change from a liquid to vapor

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till boil (inom medicin)

Ordet boil inom generell

cook in boiling liquid

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till boil (inom generell)

Ordet boil inom mat

bring to, or maintain at, the boiling point, as of water and other liquids

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till boil (inom mat)

Diskussion om ordet boil

boil

boils
Substantiv

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till boil (inom mat)

Ordet boil har 2 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom medicin
kemi
medicin

Ordet boil inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Synonymer till boil (inom kemi)

Ordet boil inom medicin

a painful sore with a hard pus-filled core

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till boil (inom medicin)

Möjliga synonymer till boil (inom medicin)

Diskussion om ordet boil