urinering

urineringen

(-)(-)
Substantiv
medicin

Synonymer