maceration

(-)(-)(-)
Substantiv
medicin
Maceration användes förr angående utlösning av ett ämne ur en drog genom inverkan av någon vätska; urlakning. Synonymt har maceration ibland avsett upplösning genom förruttning av animalier.

Inom vinframställning används begreppet maceration (eller skalmaceration) på ett likartat sätt.

Synonymer
maceration

Substantiv