ålderdomssvaghet

ålderdomssvagheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till ålderdomssvaghet

Möjliga synonymer till ålderdomssvaghet

Relaterat till ålderdomssvaghet

ohälsa

avmattning

nedgång

försämring

oförstånd

ålderdom

Diskussion om ordet ålderdomssvaghet