spasm

spasmen
spasmer
spasmerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till spasm

Hur böjs ordet spasm på svenska?

Obestämd singular: spasm
Bestämd singular: spasmen
Obestämd plural: spasmer
Bestämd plural: spasmerna

Hur används ordet spasm

  • "Den alternativa medicinen, Pentothal, är enligt mejlet ” tyvärr mycket oftare associerat med laryngospasm ”, vilket är en tillfällig spasm som uppstår i struphuvudets passage och som försvårar patientens andning ytterligare."

Vad betyder spasm inom allmänt ?

krampryckning

Relaterat till spasm

kval

våldsamhet

ohälsa

skakning

omvälvning

oregelbundenhet

Diskussion om ordet spasm

spasm

spasms
Substantiv

Översättningar

Ordet spasm har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom snickeri
  • Inom generell
medicin
snickeri
generell

Ordet spasm inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Möjliga synonymer till spasm (inom medicin)

Ordet spasm inom snickeri

a painful and involuntary muscular contraction

Synonymer till spasm (inom snickeri)

Ordet spasm inom generell

(pathology) sudden constriction of a hollow organ (as a blood vessel)

Diskussion om ordet spasm