hjärt-kärlsjukdom

hjärt-kärlsjukdomen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet hjärt-kärlsjukdom

  • "– KOL verkar vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och vi har sett att behandling med hjärt- och kärlläkemedel skulle kunna påverka KOL-patienter positivt, men då gäller det alltså att vi kan ställa diagnos så tidigt som möjligt."
  • "Detta enligt japanska forskare som efter att ha studerat 37 000 personer konstaterar att flintskalliga män har 32 procent högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, jämfört med män med en fylligare frisyr."
  • "– Vi hittade en signifikant koppling mellan flintskallighet och risken för hjärt-kärlsjukdom, säger Tomohide Yamada vid University of Tokyo till BBC News."
  • "I Sverige lider cirka 12 av 100 svenskar av någon hjärt-kärlsjukdom och vården av dessa patienter har blivit märkbart bättre under de senaste åren, till stor del på grund av nationella riktlinjer och förbättrade behandlingsmetoder."
  • "Druvor skyddar mot hjärt-kärlsjukdom"
  • "Det visade sig att en pump, under den aktuella perioden, reducerade risken att dö på grund av hjärt-kärlsjukdom med 43 procent, och på grund av andra orsaker med 29 procent, jämfört med de som använde injektioner."
  • "Sömnapné ökar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom."
  • "Diabetiker som använder en insulinpump löper en minskad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och dö i förtid, jämfört med diabetiker som använder injektioner."
  • "Typ 2-diabetes är en allvarlig sjukdom som kan leda till komplikationer, hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. Eftersom sjukdomen går att förebygga genom livsstilsförändringar ville forskarna på Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet se om det gick att identifiera de yrkesgrupper som har högst risk att utveckla sjukdomen."
  • "Personer med samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom, hypertoni, diabetes med komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt eller kronisk leversjukdom."

Relaterat till hjärt-kärlsjukdom

kval

Diskussion om ordet hjärt-kärlsjukdom