sjukdomsbild

sjukdomsbilden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet sjukdomsbild

  • "– Det är en enorm process att ta in vilda djur från andra länder, under en period har det nästan varit omöjligt med tanke på sjukdomsbild, säger Eriksbergs vd Per-Arne Olsson."
  • "– De hade remitterats från ett småländskt sjukhus och det visade sig att deras sjukdomsbild inte stämde med någon tidigare beskriven diagnos."
  • "Hans sjukdomsbild gör att han väger för lite."
  • "– Han får vård i bandvagnen av ambulanspersonalen, läge och sjukdomsbild vet jag inte, säger Bo Lundberg."
  • "– De allra flesta som smittats har haft en lindrig sjukdomsbild, säger Erik Degerman."
  • "– Det finns en sjukdomsbild, den kan mycket väl ha gett upphov till dödsfallet."
  • "Anledningen som ges av Region Gävleborg är att andra grupper i samhället måste prioriteras framför de unga då de oftast uppvisar en mildare sjukdomsbild än vuxna."
  • "Där fick man jobba med att klippa loss föraren, en kvinna som har en sjukdomsbild."
  • "– Jag kan inte se att någon av de inblandade läkarna gjort något fel, men bedömer att överflyttning till medicinklinik i ett tidigare skede och ett tydligare helhetsansvar för kvinnans sjukdomsbild hade kunnat förbättra utsikterna för henne att överleva, säger Lars Svennberg, chefläkare i Region Gävleborg."
  • "– Det här var en patient med komplicerad sjukdomsbild och akuta symptom som var svåra att tolka, och vi vill att IVO granskar handläggningen genom hela vårdkjedjan, säger Bengt Karlsson, chefläkare på Hallands sjukhus."

Relaterat till sjukdomsbild

kval

Diskussion om ordet sjukdomsbild