följdsjukdom

följdsjukdomen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet följdsjukdom

  • "Hon är orolig för sin dotters framtid och om hon kommer att kunna bli med barn eller drabbas av någon annan följdsjukdom."
  • "Det har nu gått flera månader sedan hon var inlagd på sjukhus, svårt sjuk av en följdsjukdom som utlöstes av coronaviruset."
  • "MIS-C är en sådan följdsjukdom."
  • "Sedan 2018 är det inom region Norrbotten dessutom stopp för remisser till dietist för vuxna som lider av fetma men ännu inte utvecklat någon följdsjukdom."
  • "Ola Karlsson Eriksson skulle helst vilja ha hjälp med sin vikt innan han drabbas av en följdsjukdom."
  • "Men när jag säger att jag skulle vilja ha hjälp med det så svarar läkaren att de inte har någon hjälp att ge, inte förrän jag har drabbats av en följdsjukdom."
  • "MIS-C är en mycket ovanlig livshotande följdsjukdom efter covid-19, där kroppen drabbas av en hyperinflammation och immunförsvaret blir överaktiverat."
  • "Ny följdsjukdom av covid-19 ökar trycket på barnreumatologen"
  • "– Att det finns med i läkarintyget att det inte bara är cancerdiagnosen, utan att den i sin tur kanske får en följdsjukdom som är depression, ångest eller andra besvär."
  • "Läget för den 22-årige Norrköpingsbo som idag vårdas på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm för följdsjukdom av svininfluensan, har förbättrats."

Vad betyder följdsjukdom inom medicin ?

sjukdom som uppstår som en följd av en tidigare sjukdom eller ett redan föreliggande sjukdomstillstånd

Relaterat till följdsjukdom

kval

följd

Diskussion om ordet följdsjukdom