infektionssjukdom

infektionssjukdomen
infektionssjukdomar
infektionssjukdomarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet infektionssjukdom på svenska?

Obestämd singular: infektionssjukdom
Bestämd singular: infektionssjukdomen
Obestämd plural: infektionssjukdomar
Bestämd plural: infektionssjukdomarna

Hur används ordet infektionssjukdom

  • "Så småningom upptäcktes att han drabbats av tularemi, även kallat harpest, en infektionssjukdom som kan vara dödlig om den inte behandlas i tid."
  • "Landstinget Dalarna gör nu en Lex Mariaanmälan med anledning av dödsfall orsakad av infektionssjukdom."
  • "Borrelia är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier."
  • "Hepatit B är en infektionssjukdom, som orsakas av hepatit B-virus ( HBV )."
  • "Det är en anmälanspliktig infektionssjukdom som drabbar hästar i övre luftvägarna genom feber hosta, svullna lymfknutor och i vissa fall bölder – inte helt olikt halsfluss."
  • "Livsmedelskedjan uppger att man i osten hittat listeria, som kan orsaka en allvarlig infektionssjukdom."
  • "När en infektionssjukdom sprids snabbt bland människor och inte begränsar sig till enstaka länder ( fas 5 och 6 ) kallas den en pandemi."
  • "En genetisk analys av sjukdomarnas ” familjeträd ” avslöjar att dess närmaste släkting är en tropisk infektionssjukdom, framboesi eller yaws, som förekommer i Sydamerika."
  • "Tbc eller tuberkulos är en smittsam infektionssjukdom och är på uppgång i hela världen – också i Sverige."
  • "Influensa är en infektionssjukdom som orsakas av influensavirus."

Vad betyder infektionssjukdom inom medicin ?

en sjukdom orsakad av ett smittämne, till exempel bakterier, andra mikroorganismer samt virus http://sv.wikipedia.org/wiki/Infektionssjukdom

Relaterat till infektionssjukdom

skadlighet

kval

ohälsa

Diskussion om ordet infektionssjukdom