smittämne

smittämnet
smittämnen
smittämnena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till smittämne

smittämne har undergrupp

 • bacill [ medicin, vardagligt ]

Hur böjs ordet smittämne på svenska?

Obestämd singular: smittämne
Bestämd singular: smittämnet
Obestämd plural: smittämnen
Bestämd plural: smittämnena

Hur används ordet smittämne

 • "– Om det inte går att säkert utesluta smittämne så brukar, i alla fall de som direkt har exponerats, erbjudas antibiotika, säger Anders Nystedt."
 • "– Det har aldrig förekommit att det kommit någon typ av smittämne per post i Sverige."
 • "Det betyder att WHO bedömer att det finns risk för internationell spridning av ett smittämne eller annat farligt ämne och att det finns behov av samordnade åtgärder."
 • "– De har inte burit på samma bakterier och kan inte ha smittat varandra, det gör att jag inte varit så orolig för att det varit spridning av en sorts smittämne i den här kretsen, säger han."
 • "– Vi rekommendrar ju absolut att man är utomhus för det minskar risken för smitta oerhört mycket eftersom luftmängden i sig späder ut ett smittämne och det är lättare att hålla avstånd, säger Magnus Roberg, biträdande smittskyddsläkare inom Region Östergötland."
 • "Proverna, som skulle ha innehållit avdött smittämne, skulle användas i forskning."
 • "Alla har blivit läkarundersökta, men inget smittämne har hittats ännu och vi har skickat delar av Spicebeslaget för analys, säger Tony Magnusson, chef för Tullverkets brottsbekämpningsavdelning i Västra Sverige till GP."
 • "Anmälan beskrivs som ett tillbud med biologiskt / kemiskt ämne eller smittämne."
 • "Smittskyddslagen kan därför begränsa rörelsefriheten om syftet är att hindra spridningen av ett smittämne."
 • "Resultatet visade därmed att hepatit C-virus uppfyllde kriterierna för att vara det enskilda smittämne som orsakade fallen av leversjukdom efter blodtransfusion."

Vad betyder smittämne inom medicin ?

mikroorganism (bakterie, virus, svamp, prion) som orsakar sjukdom hos en annan organism; patogen

Möjliga synonymer till smittämne

Relaterat till smittämne

skadlighet

ohälsa

orenlighet

osundhet

Diskussion om ordet smittämne