ohälsa

ohälsan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet ohälsa

  • "Det handlar om projektet Heja Hälsan 2.0 i Olofström, som syftar till att motverka ohälsa för anställda i kommunen, samt om Landstinget Blekinges projekt Välbefinnandecoachning som ska hjälpa nyanlända komma in på den svenska arbetsmarknaden."
  • "Den problematiska situationen påverkar patienterna och Mikael Engwall, som arbetar i flera organisationer för personer med psykisk ohälsa ser dagligen hur den stora personalrörligheten försvårar för de som mår dåligt."
  • "Målet var att på ett kreativt och nyskapande sätt bryta tabun kring psykisk ohälsa."
  • "Det ökar i takt med att det blir allt vanligare med psykisk ohälsa hos ungdomar."
  • "Vårdförbundet har jobbat i tio år med att för fram till arbetsgivaren Landstinget Blekinge att de tycker att det finns ohälsa kopplat till nattarbete och ser den ökade återhämtningen som en stor framgång."
  • "Se hela inslaget om hur vårdcentralerna hantera patienter med psykisk ohälsa här"
  • "Sjukfrånvaron ökade från 5,9 procent till 6,6 procent och enligt Liselott Nilsson är det en hög andel som är sjukskrivna för psykisk ohälsa."
  • "Som SVT Nyheter Blekinge har rapporterat om är det allt fler personer som söker vård för sin psykiska ohälsa."
  • "Målet var att på ett kreativt och nyskapande sätt bryta tabun kring vår tids största folksjukdom, psykisk ohälsa."
  • "Vårdcentralerna tar emot allt fler besök av personer som söker vård för sin psykiska ohälsa och mellan 2014 och 2016 har besöken totalt sett ökat med 38 procent."

Vad betyder ohälsa inom generell ?

det att ha dålig hälsa

Möjliga synonymer till ohälsa

Relaterat till ohälsa

ohälsa

ont

lidande

Diskussion om ordet ohälsa