sprödhet

Substantiv [n]

Översättningar

Ordet sprödhet inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till sprödhet

Diskussion om ordet sprödhet

sprödhet

sprödheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet sprödhet

  • "– Han besitter både känslighet och sprödhet i kombination med en kall och demonisk sida, säger han."

Ordet sprödhet inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till sprödhet

Relaterat till sprödhet

ohälsa

grynighet

skörhet

hårdhet

stelhet

Diskussion om ordet sprödhet