härdning

härdningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till härdning

Hur används ordet härdning

  • "Efter lite målning i rätt färgnyans och härdning av färgen i en ugn i 700 grader är det sedan dags att montera kronan när den svalnat."
  • "Syrorna bildas vid härdning av fleromättade vegetabiliska oljor och fiskoljor."

Ordet härdning har 2 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom allmänt
kemi
allmänt

Vad betyder härdning inom kemi ?

Härdning innebär att ett materials mekaniska egenskaper förbättras genom att dislokationsrörligheten i ett material styrs. När en metall går sönder sker detta genom att en spricka klyver materialet mer eller mindre snabbt. Denna spricka fortplantar sig nästan uteslutande längs korngränserna, det vill säga i utrymmet mellan kornen. Varje gång sprickan möter ett korn kröks dess utbredningsriktning vilket bromsar spricktillväxten. Om kornen är små måste sprickan färdas i en krokig bana, vilket ger bättre mekaniska egenskaper. Redan små atomer i korngränsen kan utgöra hinder för spricktillväxt. http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rdning

Översättningar (inom kemi)

Engelska

Synonymer till härdning (inom kemi)

Möjliga synonymer till härdning (inom kemi)

Ordet härdning inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till härdning (inom allmänt)

Diskussion om ordet härdning