principryttare

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet principryttare

  • "Han följde ett antal principer, men utan att för den skull vara någon principryttare."

Vad betyder principryttare inom generell ?

person som hårdnackad|hårdnackat håller fast vid vissa principer (utan att bry sig om konsekvenserna)

Diskussion om ordet principryttare