stränghet

strängheten
strängheter
strängheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet stränghet på svenska?

Obestämd singular: stränghet
Bestämd singular: strängheten
Obestämd plural: strängheter
Bestämd plural: strängheterna

Hur används ordet stränghet

  • "– Vi får inte låta spanjorerna, av vilka vi kräver uppoffringar, tro att vi inte iakttar den striktaste etiska stränghet, sade Rajoy."
  • "Nu låter statsministern en liknande stränghet gå ut över det finska folket."
  • "” Straffens stränghet var inlemmad i skolornas tradition genom generationer av munkar, präster och nunnor ” heter det i rapporten."
  • "Som borgmästare i huvudstaden har han tillämpat den stränghet som anstår en allierad till landets högste andlige ledare ayatolla Ali Khamenei."
  • "Han Spelar Per Björn, en karaktär som, enligt skådespelaren själv jobbar hårt och har en stränghet som kanske kan verka lite brysk."

Vad betyder stränghet inom vardagligt ?

det att vara sträng; egenskapen att hålla hårt på regel|regler eller ha låg tolerans mot fel, misstag, lek, och larv

Möjliga synonymer till stränghet

Relaterat till stränghet

hinder

stränghet

asketism

konstlöshet

våldsamhet

känsla

riktighet

kraftyttring

hårdhet

sannfärdighet