trafikstockning

trafikstockningen
trafikstockningar
trafikstockningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till trafikstockning

Hur böjs ordet trafikstockning på svenska?

Obestämd singular: trafikstockning
Bestämd singular: trafikstockningen
Obestämd plural: trafikstockningar
Bestämd plural: trafikstockningarna

Vad betyder trafikstockning inom trafik ?

Bilkö, eller trafikstockning, är ett tillstånd som karaktäriseras av lägre hastigheter eller stillastående trafik och därmed uppstående köbildning på en gata eller väg. Detta inträffar då behovet av trafik är större än vägarnas kapacitet. Bilköer kan även orsakas av andra anledningar, som exempelvis vägarbeten, trafikolyckor eller dåligt väglag. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bilk%C3%B6

Möjliga synonymer till trafikstockning

Diskussion om ordet trafikstockning