stockning

stockningen
stockningar
stockningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet stockning på svenska?

Obestämd singular: stockning
Bestämd singular: stockningen
Obestämd plural: stockningar
Bestämd plural: stockningarna

Ordet stockning har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom trafik
  • Inom medicin
allmänt
trafik
medicin

Ordet stockning inom allmänt

Översättningar

Engelska

Synonymer till stockning

Möjliga synonymer till stockning

Relaterat till stockning

hinder

avbrott

uppehåll

motstånd

lojhet

orörlighet

stängning

uttalsfel

oföränderlighet

Ordet stockning inom trafik

Översättningar

Engelska

Synonymer till stockning

Möjliga synonymer till stockning

Ordet stockning inom medicin

Översättningar

Engelska

Synonymer till stockning