slarv

slarvet
slarv
slarven
Substantiv [t]

Hur böjs ordet slarv på svenska?

Obestämd singular: slarv
Bestämd singular: slarvet
Obestämd plural: slarv
Bestämd plural: slarven

Hur används ordet slarv

 • "Bristande intern kontroll, otydliga rutiner – och slarv."
 • "Utredningen har inte i detalj granskat enskilda fall av representation, men den visar att brister i den interna kontrollen kombinerat med slarv och otydliga rutiner gjorde att bolagets kreditkort vid upprepade tillfällen använts felaktigt."
 • "Ofta på grund av slarv"
 • "Redan i början av sommaren fick Patrik Hansson uppgifter om att slarv och fel i den interna löneprocessen orsakade stora merkostnader för kommunen – varje månad."
 • "Men för det mesta handlar det om slarv, rutiner som inte följs eller saknas och brist på dokumentation."
 • "Det är oftast slarv, äldre som lämnas utan tillsyn och dåligt bemötande på äldreboenden som anmäls."
 • "Det hela beror på slarv och jag kan inte annat än att beklaga."
 • "– Det är en kombination av ett föråldrat lönesystem, slarv, pragmatiska lösningar för att klara bemanningen, vilket delvis blivit en kultur i organisationen."
 • "Kommunen menar trots detta att riktlinjerna följs på ett tillfredställande sätt och att när det gäller slarv kring kortköp har detta minskat då man har ändrat hanteringen av verifikationer under året med bland annat kontroller och påminnelser."
 • "Pengarna stoppades i våras efter larm om omfattande slarv men kommunen har nu beslutat att åter öppna plånboken."
 • "Bristande intern kontroll, otydliga rutiner – och slarv."
 • "Utredningen har inte i detalj granskat enskilda fall av representation, men den visar att brister i den interna kontrollen kombinerat med slarv och otydliga rutiner gjorde att bolagets kreditkort vid upprepade tillfällen använts felaktigt."
 • "Ofta på grund av slarv"
 • "Redan i början av sommaren fick Patrik Hansson uppgifter om att slarv och fel i den interna löneprocessen orsakade stora merkostnader för kommunen – varje månad."
 • "Men för det mesta handlar det om slarv, rutiner som inte följs eller saknas och brist på dokumentation."
 • "Det är oftast slarv, äldre som lämnas utan tillsyn och dåligt bemötande på äldreboenden som anmäls."
 • "Det hela beror på slarv och jag kan inte annat än att beklaga."
 • "– Det är en kombination av ett föråldrat lönesystem, slarv, pragmatiska lösningar för att klara bemanningen, vilket delvis blivit en kultur i organisationen."
 • "Kommunen menar trots detta att riktlinjerna följs på ett tillfredställande sätt och att när det gäller slarv kring kortköp har detta minskat då man har ändrat hanteringen av verifikationer under året med bland annat kontroller och påminnelser."
 • "Pengarna stoppades i våras efter larm om omfattande slarv men kommunen har nu beslutat att åter öppna plånboken."

Vad betyder slarv inom data ?

det att något inte görs tillräckligt noggrant, t.ex. av lathet, tidsbrist eller ovarsamhet

Relaterat till slarv

betydelselöshet

hastighet

lojhet

dumdristighet

försumlighet

likgiltighet

oduglighet

oordning

vårdslöshet

orenlighet

Diskussion om ordet slarv

slarv

Verb

Hur används ordet slarv

 • "Bristande intern kontroll, otydliga rutiner – och slarv."
 • "Utredningen har inte i detalj granskat enskilda fall av representation, men den visar att brister i den interna kontrollen kombinerat med slarv och otydliga rutiner gjorde att bolagets kreditkort vid upprepade tillfällen använts felaktigt."
 • "Ofta på grund av slarv"
 • "Redan i början av sommaren fick Patrik Hansson uppgifter om att slarv och fel i den interna löneprocessen orsakade stora merkostnader för kommunen – varje månad."
 • "Men för det mesta handlar det om slarv, rutiner som inte följs eller saknas och brist på dokumentation."
 • "Det är oftast slarv, äldre som lämnas utan tillsyn och dåligt bemötande på äldreboenden som anmäls."
 • "Det hela beror på slarv och jag kan inte annat än att beklaga."
 • "– Det är en kombination av ett föråldrat lönesystem, slarv, pragmatiska lösningar för att klara bemanningen, vilket delvis blivit en kultur i organisationen."
 • "Kommunen menar trots detta att riktlinjerna följs på ett tillfredställande sätt och att när det gäller slarv kring kortköp har detta minskat då man har ändrat hanteringen av verifikationer under året med bland annat kontroller och påminnelser."
 • "Pengarna stoppades i våras efter larm om omfattande slarv men kommunen har nu beslutat att åter öppna plånboken."

Diskussion om ordet slarv