handvändning

handvändningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till handvändning

Hur används ordet handvändning

  • "– Vi håller på att jobba på en lösning, sedan är det inte jättelätt att hitta 1,6 miljoner kronor i en handvändning."
  • "Förutom fritidspersonal och barn har även boende i området reagerat över kommunens handvändning."
  • "– En sådan här besparing görs inte i en handvändning, men vi måste bestämma oss ganska snart."
  • "Förändring av attityder är inget som sker i en handvändning."
  • "Det är ingenting man gör i en handvändning, säger Lina Hellsén."
  • "Men att förlänga säsongen är inget som görs i en handvändning."
  • "– Att sätta ut vargvalpar är ingen enkel, okomplicerad sak som man gör i en handvändning, säger Mats Amundin, stamboksförare för djurparksvargarna."
  • "Pistolen var obrukbar vid tillfällen men skulle ” med en enkel handvändning ” bli brukbar, heter det i åtalet."
  • "Problemet för Sverige är att en stor del av arbetslösheten beror på faktorer som inte går att lösa i en handvändning."
  • "I en handvändning vändes livet upp och ner för familen."

Diskussion om ordet handvändning