kvicksilver

kvicksilvret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet kvicksilver

  • "Kolväten och kvicksilver"
  • "I Vedebybäcken, som rinner i en kulvert under soptippen, visade tester på förhöjda halter av kvicksilver i fiskar i vattnet redan på 1970-talet."
  • "Även koppar, zink och kvicksilver i varierande mängder ska finnas i jordlagren."
  • "En del av avfallet innehöll stora mängder kvicksilver."
  • "– Det togs prover före täckningen av deponin som visade att det fanns kvicksilver i vattenavgången, säger han."
  • "När tippen var aktiv dumpades det allt från spillolja, sjukhusavfall till kvicksilver i området."
  • "Gifterna bly och kvicksilver upptäcktes på lekplatser."
  • "Det visar på för höga halter av bly och kvicksilver – föroreningar som överstiger Naturvårdsverkets riktvärden."
  • "Karlshamns kommun gick under måndagskvällen ut med ett pressmeddelande om att de giftiga ämnena kvicksilver, bly, barium och PAH hittats på vissa ställen i marken under Möllebackens förskola."
  • "En ny markanalys visar att marken innehåller höga halter av bland annat bly, arsenik och kvicksilver."

Vad betyder kvicksilver inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
grundämne med atomnummer 80, kemiskt tecken Hg, atomvikt 200.59, smältpunkt -38.87 grader, kokpunkt 356.9 grader. Känt sedan antiken. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvicksilver

Relaterat till kvicksilver

hastighet

kraftyttring

ombytlighet

Diskussion om ordet kvicksilver