sofism

sofismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Övrig relation till sofism

Vad betyder sofism inom filosofi ?

spetsfundighet, ordklyveri, inom logiken medvetet felslut

Relaterat till sofism

hållningslöshet

betydelselöshet

misstolkning

förevändning

ogillande

tankefel

tvedräkt

oriktighet

blandning

Diskussion om ordet sofism